Zarząd


Skład Zarządu Dzielnicowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź – Polesie
lata 2019 – 2022


Lp. Nazwisko i Imię Funkcja w Zarządzie
1 Marlicki Jerzy Prezes
2 Jakubiec Anna Wiceprezes
3 Piasecka-Grudzień Jolanta Skarbnik
4 Trzeciak Sylwia Sekretarz
5 Romański Zbigniew Członek Prezydium Zarządu
6 Błachowicz Elżbieta Członek
7 Głogowska Ewelina Członek
8 Hamerski Łukasz Członek
9 Kralisz Justyna Członek
10 Lasocińska Zofia Członek
11 Piechna Agata Członek

Skład Komisji Rewizyjnej


1 Bet Barbara Przewodniczący komisji
2 Chojecka Irena Sekretarz komisji
3 Marszał Krzysztof Członek
4 Szymańska Agata Członek

DYREKTOR ODDZIAŁU


1 Trzeciak Sylwia Dyrektor


Skład Zarządu Dzielnicowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź – Polesie Lata 2007 – 2010Lp. Nazwisko i Imię Funkcja w Zarządzie
1 Marlicki Jerzy Prezes
2 Jodłowski Bogdan Wiceprezes
3 Jakubiec Anna Skarbnik
4 Trzeciak Sylwia Sekretarz
5 Borzęcka Henryka Członek
6 Januszewski Stanisław Członek
7 Lasocińska Zofia Członek
8 Maciejewska Jadwiga Członek
9 Maciaszyk Barbara Członek
10 Maurin Krzysztof Członek
11 Miętus Elżbieta Członek
12 Niemczyńska Hana Członek
13 Romański Zbigniew Członek
14 Wasiak Teresa Członek
15 Zdankiewicz Daniela Członek


Skład Komisji Rewizyjnej1 Maciejewski Wojciech Przewodniczący komisji
2 Neska Anna Sekretarz komisji
3 Chojecka Irena Członek
4 Sułkowska Lucyn Członek